Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Gmina i Miasto Pyzdry, wchodząca w skład powiatu wrzesińskiego, położona jest we wschodniej Wielkopolsce. Gminę zamieszkuje ponad 7 tysięcy mieszkańców, z czego około  60% to osoby w wieku produkcyjnym. Występujące w gminie wysokie bezrobocie sprzyja znalezieniu odpowiedniej kadry pracowniczej. Siedzibą gminy jest miasto Pyzdry, oddalone 70 km od Poznania.

Dogodną lokalizację do inwestowania Pyzdry zawdzięczają leżącej nieopodal autostradzie A2. Przebiegająca przez Pyzdry droga wojewódzka nr 466 tylko 15 km dalej krzyżuje się z węzłem autostradowym Słupca. Kolejny węzeł autostradowy znajduje się w oddalonej o 20 km Wrześni, połączonej z Pyzdrami drogą wojewódzką nr 442.

Miasto Pyzdry w całości zaopatrzone jest w  wodociąg i kanalizację sanitarną funkcjonującą w oparciu o zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków. Na terenie gminy znajduje się kopalnia gazu ziemnego, eksploatująca lokalne złoża. Aktualnie trwają przygotowania do gazyfikacji Pyzdr, aby w bliskiej przyszłości również i przedsiębiorcy mogli skorzystać z tego źródła energii. Samorząd gminny stara się stwarzać jak najlepsze warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Całe miasto jak i większość wsi jest objęte Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. Dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy przewidziane są zwolnienia podatkowe. Z każdym rokiem poprawia się stan gminnej infrastruktury, w szczególności lokalnych dróg oraz sieci wodno-kanalizacyjnej.                                                        

Najlepszą rekomendacją Pyzdr są funkcjonujący tutaj z powodzeniem od wielu lat przedsiębiorcy, a w szczególności ci, którzy produkują swoje towary głównie na eksport. Aktualnie największa firma zlokalizowana na terenie Pyzdr zatrudnia około 240 pracowników.

Pod aktywizację gospodarczą w Pyzdrach wyznaczone są tereny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz. Powierzchnia tych gruntów jest zróżnicowana i sięga nawet 6 ha. W większości należą one do prywatnych właścicieli, którzy upoważnili Burmistrza Pyzdr do prowadzenia działań promocyjnych wśród potencjalnych inwestorów.

 

Zapraszamy zatem do zapoznania się z ofertą i inwestowania na naszym terenie.